Услуги

Проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи
Ландшафтно проектиране Изготвяне на проекти в идейна, техническа и работна фаза
Изграждане и поддръжа на зелени площи
Изграждане и подръжка на Помпени станции