Частен двор гр. Благоевград

Проектиране и изграждане на частен двор в гр. Благоевград.  След подробни предпроектни проучвания и разработване на проекти в различните фази, фирма БРЕЖАН ПАРТНЕРС извърши оборудване на сондаж с продукт на Franklin Electric-Etech. Изграждането на помпена и филтрираща система за нуждите на домакинството и поливната система в двора се осъществи с продуктите на Italtecnica, Speroni, Rain Bird и Ecosoft.  Озеленяването е решено със засаждане на изолационни плетове по периферията и подбор на изключително декоративни растения в двора.  Градинското осветление V-tac, подчертава основните подходи и алеи и осветява солитерите в двора.  Тревния чим, с който завършихме озеленяването на двора допринесе за бързите и отлични резултати.

Извършена дейност:

– Изграден през 2020г

Leave A Comment